zakładanie strony internetowej

podstawy fotografii
polscy fotograficy
 

 

sprawdź adresy:

targi fotograficzne

netgaleria - dla artystów

Jak powstaje kolor na zdjęciach?

Tak jak w przypadku czarno-białego, zajmijmy się teraz filmem negatywowym. Czarno-białe filmy negatywowe wymagają jedynie jednej światłoczułej emulsji do stworzenia obrazu z metalicznego srebra.

Kolorowe filmy negatywowe potrzebują trzech warstw, ułożonych jedna na drugiej. Wszystkie trzy emulsje mają jedną cechę wspólną - czarno-biały negatyw, który zawiera metaliczne srebro i jest tworzony w każdej warstwie poprzez naświetlanie i wywoływanie. Jednak tu kończą się podobieństwa do warstwy czarno-białej, ponieważ każda z tych światłoczułych warstw posiada dodatkową cechę: jest czuła tylko na kolorowe światło w konkretnym zakresie spektrum.

Trzy światłoczułe warstwy emulsji filmu kolorowego

Każda z tych trzech warstw, w odpowiednim procesie chemicznym została "uczulona" na kolor niebieski, zielony lub czerwony. Zgodnie z prawem "mieszania się kolorów" wszystkie kolory, które możemy zobaczyć gołym okiem składają się z kompozycji trzech kolorów podstawowych: niebieskiego, zielonego i czerwonego. Nawet "nie-kolorowe kolory" - szary i biały - składają się z kolorów podstawowych (tzn. niebieskiego, zielonego i czerwonego).

Zamiast trzech czarno-białych negatywów, specjalnych kolorowy wywoływacz jednocześnie tworzy trzy obrazy częściowe (negatywy kolorowe) na trzech emulsjach: Pierwsza warstwa odpowiada tylko niebieskiemu (tzn. jest czuła na kolor niebieski) i tworzy żółty negatyw, druga jest czuła na zielony kolor i tworzy negatyw o kolorze magenta, a trzecia jest czuła na czerwony i tworzy negatyw o kolorze cyan. Ilustrację poszczególnych stadiów znajdziesz w rozdziale tworzenie uzupełniających negatywów kolorowych (lub w dokładniejszych wykresach tworzenia kolorowych negatywów) znajdujących się w dodatku.

Proces ten wymaga odpowiednich substancji (nazwijmy je "komponentami kolorów") które obok halogenku srebra są zawarte w każdej emulsji. Komponenty kolorów są substancjami bezbarwnymi położonymi ponad halogenkiem srebra. Podczas kolorowego wywoływania, gdy naświetlony halogenek srebra przekształcany jest w obraz srebrny, tworzony jest dodatkowy obraz kolorowy. Łącznie z każdym komponentem koloru zawartym w trzech emulsjach, utleniona substancja wywoływacza tworzy odpowiedni barwnik żółty, magenta lub cyan, w zależności od warstwy.

Tworzenie kolorowych barwników jest znane jako "proces chromogeniczny". Jest to chemiczna reakcja utleniania pomiędzy kolorowym wywoływaczem, a komponentem koloru w emulsji. Wszystkie materiały kolorowe Agfa oparte są na niej, niezależnie, czy są to kolorowe filmy negatywowe, kolorowe filmy slajdowe, czy materiały do kolorowego kopiowania.

Po zakończeniu tego ważnego etapu formowania kolorowych barwników przez kolorowy wywoływacz, negatyw kolorowy jest nieprzezroczysty, bardziej czarny niż kolorowy. Jest to związane z faktem, że metaliczne srebro przykrywa i zasłania trzy kolorowe negatywy. W związku z tym następnym etapem jest "wybielenie", a następnie usunięcie metalicznego srebra w serii płukań. To co pozostaje to kolorowy negatyw złożony z barwników: żółtego, magenta i cyan.

"Czy tworzenie kolorowego negatywumoże być zilustrowane na przykładzie?"

Załóżmy, że wykonujesz fotografię niebieskiego nieba i kwiatka z zielonymi liśćmi i czerwonym kwiatem. Jak tylko naciśniesz migawkę naświetlisz wszystkie trzy emulsje Twojego kolorowego filmu negatywowego, co stworzy trzy obrazy utajone - jeden na warstwie czułej na kolor niebieski (niebo), drugi na emulsji czułej na kolor zielony (liście) i trzeci na warstwie czułej na kolor czerwony (kwiat).

Następnie, w procesie wywoływania kolorowego, tworzone są trzy czarno-białe negatywy i trzy kolorowe negatywy w kolorach żółtym, magenta i cyan (patrz rys. "tworzenie uzupełniających negatywów kolorowych").

"Uzupełniające" negatywy kolorowe

Wykonane kolorowe negatywy posiadają żółte niebo, purpurowe
(= magenta) liście i niebieskawo-zielony (= cyan) kwiat! Jak uzyskamy odbitkę pozytywową, z odpowiednimi kolorami, tak żeby niebo znów było niebieskie?

Odpowiedź - poprzez powiększenie kolorowego negatywu z niezwykłymi "uzupełniającymi" kolorami na kolorowym papierze negatywowym. Proces ten jest analogiczny do przypadku naszego kolorowego filmu negatywowego! Będzie on szczegółowo opisany w następnych rozdziale.


poprzedni rozdział spis treści następny rozdział
fotografia portretowa
ogólnopolski system instalacji, promocji i zakładania stron internetowych, galerii fotograficznych, sklepów artystycznych, witryn ślubnych, usług weselnych