zakładanie strony internetowej

podstawy fotografii
polscy fotograficy
 

 

sprawdź adresy:

targi fotograficzne

netgaleria - dla artystów

Jak powstaje fotografia?

Załóżmy, że patrzysz na konkretny obiekt, taki jak szybka akcja sportowa. Naciskasz przycisk migawki w Twoim aparacie fotograficznym, żeby utrwalić przelotny obraz, znajdujący się przed Twoimi oczami.
 

Naświetlenie
 
Przez ułamek sekundy światło wpada do aparatu tworząc mały, słaby obraz. Obraz ten nie jest jeszcze fotografią. W rzeczywistości, jest on zupełnie nieosiągalny, ponieważ jedynym powodem, dla którego istnieje jest ciemność panująca we wnętrzu aparatu. Migawka za chwilę zamyka się i obraz jest bezpowrotnie tracony. W celu uchwycenia przelotnego obrazu i udostępnienia go widzowi, jest on zapisywany na światłoczułym nośniku. Obraz składa się z dużej liczby szczegółów: kolorów, jasności itp. Najbardziej efektywnym materiałem do zapisu informacji optycznych jest warstwa emulsji fotograficznej - metoda ta jest nadal znacznie efektywniejsza niż nowoczesne nośniki zapisu elektromagnetycznego.
 

Ta niezwykle cienka warstwa składa się głównie z żelatyny zawierającej równomiernie rozprowadzone światłoczułe sole srebra, tzw. halogenek srebra. (Koncentrujemy się tu tylko na emulsjach czarno-białych. W dalszej części zajmiemy się innymi materiałami fotograficznymi, metodami ich produkcji oraz podstawową strukturą). Czarno-biała emulsja zapisuje tworzące obraz promienie świetlne (tzn. informację fotograficzną), zależnie od różnych wartości jasności: jeśli część obrazu jest jaśniejsza - np. śnieg - wtedy więcej kryształów halogenku srebra jest naświetlonych niż w przypadku ciemniejszych części obrazu. Szybko poruszające się obiekty - tak jak w przypadku akcji sportowych - lub fotografie o zmroku lub o świcie wymagają szczególnie "czułej" emulsji.

Obraz utajony

Wciśnijmy jeszcze raz przycisk migawki, tym razem zapisując scenę z pomocą zespołu fizyczno-chemicznych procesów. Następuje naświetlenie, a w jego wyniku halogenek srebra w emulsji zmienia swój stan fizyczny. W ten sposób uzyskujemy słaby, wciąż niewidoczny obraz "utajony".

Jest to nasz pierwsza ważna czynność w tworzeniu fotografii: po naświetleniu, obraz jest zapisany w emulsji jako obraz utajony. Następnie mają miejsce dwie dalsze, równie ważne czynności:

  1. Przekształcanie obrazu utajonego w obraz widoczny (=wywoływanie).
  2. Stabilizacja wywołanego obrazu (=utrwalenie).
 
spis treści następny rozdział
fotografia portretowa
ogólnopolski system instalacji, promocji i zakładania stron internetowych, galerii fotograficznych, sklepów artystycznych, witryn ślubnych, usług weselnych